Tekst-popis pjesama sa šiframa autora koji će ući u zbornik…

POPIS PJESAMA (SA ŠIFRAMA AUTORA) KOJE ĆE UĆI U ZBORNIK-KNJIGU KULTURNOG UDRUŽENJA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“

U prvoj grupi su pjesme koje se, po mišljenju žirija, ističu svojom kvalitetom te mogu ući u zbornik. Njih je 16. U drugoj grupi su pjesme izdvojene od ostalih pjesama pristiglih na konkurs i svojom kvalitetom na granici su da uđu u zbornik. Njih je 31. Odlukom Upravnog odbora Udruženja svih 47 pjesama bit će objavljeno u zborniku.
Redoslijed u popisu ne znači i rangiranje pjesama po kvaliteti.

PJESME KOJE SE ISTIČU:

Šifra: RAFAEL

Putovanje s djedom

Šifra: MIKI

Karcinom

Šifra: DESETI DAN

Dunja

Šifra: GALAKSIJA

iBog

Šifra: VUČICA 72

Bez promašaja

Šifra: ČUVIDINA

Bosna

Šifra: MUDROST SABURA

Pjesnički kvartet za M.Ć. Ćatića

Šifra: OKTAVIJAN

Stihovi o nama

Šifra: MANDARINA JUTARNJA

Kad su rekli gdje ima dima ima i vatre, mi smo bili vatra.

Šifra: HERAKLIT

Molitva

Šifra: GRETA F.

Hronična alergija na strah

Šifra: ŠEHERZADINO DIJETE

Čas književnosti

Šifra: MAROKO

El Jadida – siesta

Šifra: SAFIR 73

Kupljena zemlja

ŠIFRA: ODSJAJ

La vitrage sous le voile

Šifra: KULIN BAN

Ruski čaj

PJESME KOJE SE IZDVAJAJU:

Šifra: VISLAVA

Sa Vislavom Šimborskom razgovarao sam o kamenu

Šifra: NULA

Jer do čitanja je ogroman put

Šifra: RAFAEL

Treća povijest

Šifra: RAFAEL

Nema struje stade dreka Muje

Šifra: LJETNA BAŠTA

Oko Tulov-grada

Šifra: SAN-DAN

Prahu Muse Ćazima Ćatića

Šifra: MIŠLA

Smrt

Šifra: PAŠA

Noćca – meni znana jaranica

Šifra: KLATNO

Bjesnilo

Šifra: KLATNO

Ruke

Šifra: SMARAGDI

Uno na Uni

Šifra: CASSANDRA

Opstojnost bajke

Šifra: UMA

Domovini

Šifra: DŽEJN

Tarzan

Šifra: MACONDO

Valentinin osmijeh

Šifra: ARTUR & MARIA

moj drug Nele

Šifra: MOSTAR

Gdje živi Aleksa

Šifra: ELDAN HARUN

Satkan od snova

Šifra: ALKOS 57

Mrtva pjesma

Šifra: KUĆA

Riječi

Šifra: STEĆAK

Kapija

Šifra: KUKLJICA

Svemirski putnik

Šifra: MART/OŽUJAK

Ulični potočić

Šifra: NAMJERNO TIHA

Majko

Šifra: KAKAO321

Sve na svom

Šifra: ALHAMBRA 52

Sava

Šifra: PERIN

Izgubljena nahija

Šifra: KESTENGRAD

Moja ispovest, tebi

Šifra: EURIDIKA

Čovječije raspelo

Šifra: 16021993

Balkanski mačohizam

Šifra: JELENI UMIRU SAMI

Čovječija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *